Upravljanje i tehničko
održavanje objekata

Osiguravamo inteligentno upravljanje objektima prilagođavajući se navikama i standardima klijenta.
Ovim pristupom osiguravamo učinkovitost i integraciju resursa u svrhu ekonomičnosti pružanja usluga. 

Kontaktirajte nas

Shopping centri

Tehničko upravljanje obuhvaća:  

 • održavanje sustava i opreme na objektu u skladu s normama, tehničkim zahtjevima i rokovima uporabe

 • planiranje i izvršavanje potrebnih radova prema planu rada

 • optimizacija troškova, razvoj planova i prijedloga

 • redoviti radovi prilagođavanja, provjere, odstranjivanja korozije, čišćenja opreme…

 • hitni popravci 0-24

 • kontrola kvalitete i rokova za izvršenje radova

 • provedba svih zakonom propisanih ispitivanja uz izdavanje uvjerenja

 • servisna podrška za sve tehničke probleme

Infrastrukturno upravljanje obuhvaća usluge higijenskog održavanja i osiguranja objekta: 

 • svakodnevno čišćenje unutarnjih i vanjskih prostora 

 • čišćenje fasade 

 • usluge fizičke sigurnosti i vatrogasne zaštite objekta

 • hortikultura

 • DDD mjere

 • CNUS

 • zimska služba

 • gospodarenje otpadom

Ostali poslovni objekti

Pružamo usluge tehničkog održavanja poslovnih prostora koje obuhvaćaju preventivno, korektivno te interventno održavanje. Održavanje osigurava smanjenje financijskih izdataka te nesmetano vršenje projektirane namjene objekta

Preventivno održavanje:

 • pregled i obilazak objekta u određenim vremenskim intervalima ili stalnom prisustvu prema potrebama klijenta

 • utvrđivanje prioriteta i definiranje dugoročnih potreba 

 • izvođenje radova na otklanjanju nedostataka (građevinsko-obrtnički i instalaterski)

 • redoviti servisni pregledi i zakonom propisana ispitivanja

Korektivno održavanje objekta:

 • neplanirano održavanje koje se provodi nakon utvrđivanja nekog nedostatka na objektu

 • ovisno o stupnju utjecaja na funkcionalnost, otklanjamo kvar u najkraćem mogućem roku

Interventno održavanje:

 • neplanirano hitno održavanje nakon neplaniranog izvanrednog događaja  

 • otklanjamo kvar bez odgađanja kako bi se spriječila veća šteta


Pokrivamo cijelu Hrvatsku i na svaku intervenciju
reagiramo u roku od 24 sata.