Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv Projekta Korisnika:

Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti društva GLOVIA kroz primjenu novih IKT rješenja, KK.03.2.1.19.0985

Kratki opis Projekta:

Projektom „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti društva GLOVIA kroz primjenu novih IKT rješenja“ riješio se problem nemogućnosti daljnjeg rasta i razvoja uzrokovan nedovoljno učinkovitim poslovnim procesima što je posljedično vodilo do zaostajanja na tržištu. Ulaganjem u suvremena IKT rješenja unaprijedili su se poslovni procesi financija i računovodstva, upravljanja zalihama i prodaje, kadrovske evidencije i obračuna plaća te vođenja građevinskog poslovanja, čime se smanjuju troškovi poslovanja i povećavaju prihodi, a time jača konkurentnost Društva. Ciljne skupine čijim interesima Projekt doprinosi su (1) poduzeće Korisnika, (2) partneri i klijenti Korisnika te (3) zaposleni.

Ciljevi i rezultati Projekta:

Opći cilj Projekta je jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH. Svrha Projekta je kroz ulaganje usmjereno u područje informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) optimizirati poslovne procese i tijek rada, omogućiti učinkovito upravljanje klijentima i resursima poduzeća, čime se smanjuju jedinični troškovi, povećava kvaliteta usluga, prihodi i kontrola kvalitete, a što u konačnici rezultira pristupom novim tržištima, povećanjem konkurentnosti i bržim rastom Društva.

Realizacija predmetnog Projekta osigurala je Društvu dostatne financijske resurse za ostvarenje zacrtanih ciljeva. Projektom se riješio problem nemogućnosti daljnjeg rasta i razvoja poslovanja zbog nedovoljno učinkovitih, paralelnih, fragmentiranih i duplicirajući poslovnih procesa uzrokovanih nepostojanjem optimalnog softverskog i hardverskog rješenja, a što je posljedično vodilo do zaostajanja na tržištu i ugrožavanja tržišne pozicije. Potporom iz EU-a osigurala se dodana vrijednost Projektu na način da se omogućila provedba u opsegu i kvaliteti aktivnosti te u pogledu kraćeg vremena potrebnog za ostvarenje planiranih ciljeva.


Ukupna vrijednost Projekta: 345.500,00 HRK

Iznos kojeg bespovratnim sredstvima sufinancira EU (u HRK): 172.634,28 HRK

Razdoblje provedbe Projekta (od-do): 10.10.2019.-10.10.2020.

Kontakt osoba za više informacija:

Stipe Babić, tel: 385 1 7999 797, e-mail: stipe@glovia.hr

Više informacija na:
http://www.strukturnifondovi.hr

Više o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.:
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/


Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost društva GLOVIA d.o.o.